^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Aktualności

Procedura postępowania dla rodziców

Procedura postępowania dla rodziców podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w Chojnie od 1 września 2020 roku.

1. Przyprowadzamy do przedszkola dziecko zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
4. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
5. Dziecko przyprowadzamy do przedszkola, dzwonimy do drzwi i oddajemy w ręce pracownika obsługi /pomocy, nauczyciela/ przedszkola nie wchodząc do budynku przedszkola.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
7. Dziecko odbieramy dzwoniąc do przedszkola, oczekując na zewnątrz budynku przedszkola.
8. Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce z wodą i mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Odwiedziło nas

261008
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
209
479
1467
16274
261008
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.